บริษัท ซิมพลิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ครบวงจร
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าเดินทางเกี่ยวกับงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิมพลิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8/9 อาคารไทยอาร์ท ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.simplicity.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS ASOKE