นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับทันตกรรมให้แก่โรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงคลีนิคและนักศีกษาทันตแพทย์
ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ดี จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของเรา
สวัสดิการ
 • พนักงานขายเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • - ประกันสังคมและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - โบนัสประจำปี
 • - เที่ยวประจำปี
 • - เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • - ค่าคอมมิชชั่น
 • ส่วนสำนักงาน
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • - โบนัสประจำปี
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - ยูนิฟอร์ม
ติดต่อ
บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด
เลขที่ 47 ซอยสามัคคี 20 ถนนสามัคคี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-952-4815-18 ต่อ 100
แฟกซ์: 02-952-4819
เว็บไซต์: www.sdt1988.com
วิธีการเดินทาง
 • รถสองแถว หรือ รถยนต์ส่วนตัว