บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา จำกัด
รักษาพยาบาลและดูแลสัตว์เลี้ยง จำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เบี้ยเลี้ยง
  • โอที
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา จำกัด
1325 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.sriwara.com