เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 บริการรับแจกแบบสอบถาม แจกใบปลิว แจกสินค้าตัวอย่าง รับทำวิจัยการตลาด
สวัสดิการ
จ้างงานเป็น Freelance จ่ายเงินเป็นจ็อบๆไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท Paper Search จำกัด
บริษัท เปเปอร์ เซิร์ท 32/185 เสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240