บริษัท อมรพาเลท เทรดดิ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไม้
สวัสดิการ
เสื้อพนักงาน วันหยุดตามประเพณี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อมรพาเลท เทรดดิ้ง จำกัด
9/24 ม.5
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.amornpalet.com
ใช้งานแผนที่