ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานทดแทน ได้แก่ โรงไฟฟ้าขยะ, โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, โรงไฟฟ้าชีวมวล ฯลฯ และดำเนินธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม
สวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ เสื้อฟอร์ม สวัสดิการสำหรับมือถือเคลื่อนที่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
ติดต่อ
บริษัท พลังงานไทยผาสุก จำกัด
  • โรงงานตั้งอยู่ที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
  • สำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทย-ซีซี ทาวเวอร์ เลขที่ 43 ห้องที่ 309 ชั้น 30 ถนนสาทรใต้
  • แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
    เว็บไซต์: http://www.thaiphasukenergy.com
    วิธีการเดินทาง
    สำนักงานใหญ่อยู่ติดกับ BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออก 3