JobThai
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย ที่รู้จักกันในนาม "อวตารคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกษ์" ดำเนินงานโดย (หมอต้น นิพันธ์พงศ์ พานิช) ผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้านสมุนไพรไทย
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ - เงินช่วยงานต่างสาขา - ค่าคอมมิชชั่น - ประกันสังคม - ซื้อสินค้าราคาพนักงาน - จัดฟัน/ทำฟัน - เงินช่วยค่าห้องพัก (เฉพาะตำแหน่งโอนย้าย) - วันลาต่าง ๆ ตามสิทธิพนักงาน - Giftvoucher วันเกิด *** สวัสดิการข้างต้นนี้ อาจไม่ได้รับเหมือนกันทุกตำแหน่ง ต้องแล้วแต่กรณี
ติดต่อ
บริษัท อวตารคลินิก จำกัด
332 ซอยพระรามที่2 ซอย60
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.avatarclinic.com
วิธีการเดินทาง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-4153750 ต่อ 24 หรือ 086-991-5555