บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป จำกัด
บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานประมูลก่อสร้าง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งกรุ๊ป จำกัด
อาคาร แกรนด์ ชั้น 5 เลขที่ 538
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร