JobThai
เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2534 กว่า 20 ปี ที่บริษัทฯ ขับเคลื่อนด้วยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผู้ในบริการทางด้านวิศวกรรม มีการจัดหา แก้ไข ให้คำตอบเพื่อบริการลูกค้า สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าล่วงเวลา - เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ - การฝึกอบรม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - การปรับเงินเดือนประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ซี.เค.อิเล็คเทค จำกัด
อาคารทรีทเอิร์ธ ชั้นที่ 2 เลขที่ 1/767 หมู่ 17 ซอย 60/1
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: http://www.cke.co.th