JobThai
โรงพยาบาลสายไหม จำกัด
โรงพยาบาลเอกชนใจกลางเมือง ขนาด 150 เตียง เปิดดำเนินการมากกว่า 13 ปี กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ต้องการความก้าวหน้า โรงพยาบาลเอกชน มีบริการ ที่เพียบพร้อมครบถ้วน สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้มากกว่าวันละ1,000 รายห้องตรวจทุกห้องแยกเป็นสัดส่วนพร้อมเครื่องมือทันสมัย เพื่อให้แพทย์ซึ่งมี ความ ชำนาญในแต่ละสาขาทำการตรวจรักษาได้อย่างใกล้ชิดการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ระบบon-line ซึ่งให้การบริการได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว

บริการอย่างครบครัน ได้แก่ แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยแม่และเด็ก ศูนย์ดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุ ศูนย์ตรวจมะเร็งด้วยกล้อง (ENDOSCOPE) ให้คำปรึกษา, แก้ไขปัญหาในเด็กทุกวัย เช่น ปัญหาการเรียน เป็นต้น พร้อมด้วย คณะแพทย์และ พยาบาลที่ดูแลเอาใจใส่และให้คำแนะนำอย่าง อบอุ่นเป็นกันเอง ดังคำขวัญ ของเราว่า" บริการด้วยไมตรี สุขภาพดีทั่วทุกคน "

zero position th
ติดต่อ
โรงพยาบาลสายไหม จำกัด
เลขที่ 91 ถ.เฉลิมพงษ์
แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์: www.saimai.co.th