บริษัท พาราไดซ์ อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
บริษัท พาราไดซ์ อินเตอร์ ทัวร์ มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 79/279 หมู่ 3   ตำบลศาลากลาง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวครบวงจร ภายใต้ข้อกำหนดของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามใบอนุญาต เลขที่ 11 / 07042 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเงินสดอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ทุกประการ      บริษัท พาราไดซ์ อินเตอร์ ทัวร์ ประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 20 ปี บริษัทฯมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่    มุ่งเน้นคุณภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่ทีมงานบริการที่ต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทฯ   ในเรื่องเทคนิคการบริการที่ประทับใจและอื่นๆ รวมถึงมัคคุเทศก์ก็จะต้องผ่านการอบรมเพื่อสอบรับใบอนุญาตจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย      นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสำคัญ  ในส่วนของโรงแรมที่พัก ภัตตาคาร และผู้ประกอบการร่วมต่างๆ เช่น รถนำเที่ยว เรือท่องเที่ยว สายการบินต้องมี คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลงาน สมดังคำปณิธานที่ว่า "ทุกเส้นทาง  เราทำ  ด้วยความตั้งใจ"
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ท่องเที่ยวประจำปี ชุดพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี อบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาราไดซ์ อินเตอร์ทัวร์ จำกัด
79/129 หมู่ 3
ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เว็บไซต์: www.paradiseintertour.com
วิธีการเดินทาง
โดยรถยนต์