บริษัท พีพีเอ็ม เบฟ จำกัด
ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่าย น้ำผลไม้ 25%
สวัสดิการ
โบนัส ประกันสังคม ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพีเอ็ม เบฟ จำกัด
99/22 หมู่ 8
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000