บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด ได้ก่อตั้งโดย คุณ รัฐภูมิ สันตยานนท์ ประธานกรรมการ คนปัจจุบัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ เริ่มต้นจากการจำหน่าย PV และอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จนต่อมา ได้นำความรู้จากการศึกษาโซลาร์ฟาร์มหลายแห่ง มาประยุกต์ใช้กับงานด้านโซลาร์รูฟท๊อป ในแบบ ครัวเรือน (Residential) และแบบอุตสาหกรรม (Commercial) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทแรกๆ ในประเทศไทยที่ได้เริ่มให้ความสำคัญและโฟกัสเฉพาะการติดตั้งโซลาร์รูฟ เพราะมองเห็นว่าอนาคตของประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยโซลาร์รูฟของประชาชนทุกครัวเรือนและ ทุกอุตสาหกรรมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยวิกฤตพลังงานของประเทศในอนาคต และ ปัจจุบันบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านโซลาร์รูฟ ทั่วประเทศ มากกว่า 400 โครงการทั้งในแบบภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างลูกค้าโครงการ ได้แก่ บริษัท NISSAN , ENKAI THAI , Johnson & Johnson ,Asia Iced , UPK ASIA , HYQ , STEC,TRT,Panasonic และ โครงการบ้านเรือนทั้งในโครงการ ขายไฟฟ้า และ แบบใช้เอง
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 3. ทำบุญ , ท่องเที่ยวประจำปี 4. ให้สังคมที่ดี 5. ให้ความอบอุ่น 6. ให้ความรู้สึกอยากมาทำงาน 7. อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย
105/20 ม.9 ถ.ติวานนท์
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.renewableenergythai.com/
วิธีการเดินทาง
http://renewableenergythai.com/wp-content/uploads/2014/10/retmap.pdf