บริษัท พี เค เกษตรมั่งคั่ง จำกัด
บริษัท พี เค เกษตรมั่งคั่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
สวัสดิการ
1 ประกันสังคม 2 เบี้ยขยัน 3 ค่าน้ำมันรถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เค เกษตรมั่งคั่ง จำกัด
เลขที่ 92 หมู่2
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130