บริษัท เอสเค นาโนซิสเต็มส์ จำกัด
ขายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างระบบอีโคนาโน และรับสร้างบ้านระบบนาโนอีโคบล็อค
Benefits
  • ประกันสังคม
  • เงินเบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานหน้างาน
  • โบนัสประจำเดือน ในการทำงานเสร็จตามกำหนด
  • อบรมและดูงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เอสเค นาโนซิสเต็มส์ จำกัด
บริษัท เอสเค นาโนซิสเต็มส์ จำกัด 228/4 หมู่ 4
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000