JobThai
เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานชีวมวลในเอเซีย มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิง ด้วยนโยบาย คือ 1. มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 2. มุ่งเน้นการบริหารที่เป็นเลิศ 3. มุ่งเน้นการบริการหลังการขาย 4. มุ่งเน้นการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. ประกันสังคม 3. เบี้ยขยัน / เบี้ยเลี้ยง 4. ชุดยูนิฟอร์ม 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. ท่องเที่ยว / กีฬา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 7. ฯลฯ
9
ติดต่อ
บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
273/2 ถ.พระราม2
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: http://www.asiabiomass.com