บริษัท พี.เค.อาร์. อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
การบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เค.อาร์. อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด
7 ซ.ลาดพร้าววังหิน 32 แยก 2 ถ.ลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230