Nikken Foods co.,ltd. (Japan) ดำเนินธุรกิจด้านเครื่องปรุงรสอาหารในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 55 ปี เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมอาหารทั่วทุกภูมิภาค มีโรงงานผลิตและมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยโรงงานในประเทศไทย ตั้งอยู่ในนิคมฯ อมตะ ซิตี้ ระยอง(ติดเขตศรีราชา) มีสายการผลิตเครื่องปรุงรส ทั้งในรูปแบบผง และเหลว เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลากว่า 8 ปี ขณะนี้กำลังมองหาผู้ร่วมงานชาวไทยที่มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร เข้ามาร่วมงาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และขยายตลาดให้เติบโตต่อไป
สวัสดิการ
รายละเอียดการทำงาน: • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ตามปฏิทินบริษัทฯ • ทำงานเวลา 07.30 น. - 16.30 น.พัก 1 ชั่วโมง • สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง สวัสดิการที่จะได้รับ • ค่าเดินทาง • ค่าอาหารกลางวัน • ค่าครองชีพ • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม • ค่าเบี้ยขยัน • โบนัส
ติดต่อ
บริษัท ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จำกัด
เลขที่ 7/337 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.thainikkenfoods.com