Powerwell Engineering Co.,Ltd.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.ท่องเที่ยวประจำปี 3.ค่าที่พัก(กรณีประจำต่างจังหวัด) 4.ค่าเดินทาง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Powerwell Engineering Co.,Ltd.
26/55 อาคารจันทน์สเปซ ชั้น2 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่