บริษัท รถบ้านสหยานยนต์ จำกัด
บริษัทรถบ้านสหยานยนต์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้าน Use Car มากว่า 10 ปี รับซื้อและจำหน่าย Use Car ทั่วประเทศ กำลังขยายสาขา จึงมีความต้องการรับผู้ร่วมงานเพิ่ม
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รถบ้านสหยานยนต์ จำกัด
1/20 หมู่ 8 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
event langing page