กลุ่มนิติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กลุ่มนิติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวงบพิเศษ
สวัสดิการ
อัตราค่าจ้าง 13,300 บาท ค่าครองชีพ 1,500.- บาท เงินเพิ่่มพิเศษ 500.- บาท รวมเป็นเงิน 15,300.- บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กลุ่มนิติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
321 ถ.ราชดำเนินนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.nia.go.th