บริษัท พอล เทค (เอเซีย) จำกัด
International Trading Company
สวัสดิการ
Bonus, Social Security, Insurance
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พอล เทค (เอเซีย) จำกัด
200 Moo4, Jasmine International Tower, 6th Floor, Room 607C, Chaengwattana Rd.,
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120