บริษัท พีเอ็นเอช (2012) กรุ๊ป จำกัด
บริษัท พีเอ็นเอช(2012)กรุ๊ป จำกัด จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทะเบียนเลขที่ 0105557110401 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 177ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน •ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุปกระเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องมือตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว •ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง การรับจ้างตรวจงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้าง รับออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง •ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาพิมทรัพย์ ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น จัดสรรที่ดิน พัฒนาที่ดิน แบ่งแยกที่ดิน จากแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย เพื่อขาย ให้เช่า •ประกอบกิจการค้า และติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด ระบบโทรศัพท์ ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกประตู ระบบรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
สวัสดิการ
1. กองทุนเงินประกันสังคม 2. เบี้ยเลี้ยง / ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็นเอช (2012) กรุ๊ป จำกัด
177 ถนนพุทธมณฑลสาย 1
แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160