บริษัท วีว่าเซลท์ จำกัด
ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
 • 1.สวัสดิการต่าง ๆ ตามกฏหมายกำหนด
 • 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 3.โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัทฯ)
 • 4.โบนัสพิเศษตามอายุงาน
 • 5.ประกันอุบัติเหต
 • 6.ค่ารักษาพยาบาล
 • 7.เครื่องแบบพนักงาน
 • 8.เงินช่วยเหลืองานศพ
 • 9.กองทุนเพื่อให้พนักงานกู้ยืม
 • 10.การฝึกอบรมพนักงาน
 • 11.กิจกรรมสร้างสรรค์ และ ท่องเที่ยว
 • 12.ดื่มกาแฟฟรี
 • 13.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 14.เบี้ยขยัน
 • 15.ค่าน้ำมัน
 • 16.ค่าโทรศัพท์
 • 17.ค่าคอมมิชชั่น
 • 18.Incentive
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วีว่าเซลท์ จำกัด
648 ซอยรัชดาภิเษก7 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน)
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600