บริษัท เน็ต มอนิเตอร์ แอนด์ ซัพพอร์ต จำกัด
ทำธุรกิจด้าน IT เเละการพัฒนา Application มือถือ
สวัสดิการ
- ประกันสัคม - ตารางงานที่ยืดหยุ่น - ค่าคอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ต มอนิเตอร์ แอนด์ ซัพพอร์ต จำกัด
777 รังสิต-นครนายก
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี