Paragon One Residence
บริษัท พารากอนวัน เรซิเดนต์ เป็นโรงแรมที่ให้บริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการบรรยากาศใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดยโรงแรมตั้งอยู่ในซอย ห่างจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพียงไม่กี่นาที ทางโรงแรมมีความตั้งใจที่จะให้บริการ และมอบความสุขแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งทางเราได้นำแนวทางเดียวกันนี้มาปฏิบัติกับพนักงานของเราทุกคน โดยพนักงานจะได้รับสวัสดิการอย่างเต็มที่ และด้วยบรรยากาศในการทำงานที่อบอุ่น เป็นกันเอง พนักงานทุกคนจะมีความสุขและพร้อมที่จะมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าทุกรายที่มาพักที่โรงแรมของเรา เราเชื่อเสมอว่า หากพนักงานของเราทุกคนมีความสุขในการทำงาน ความสุขนั้นจะสื่อออกมาถึงลูกค้าด้วย เราจึงหวังว่าจะได้พนักงานที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน และพร้อมที่จะมาทำงานอย่างเต็มที่ให้แก่โรงแรมของเรา
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าอาหาร - โอที - วันหยุดพิเศษ - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Paragon One Residence
99/1 ซอยพระศุลี ถนนดินสอ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ใช้งานแผนที่