ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ในนาม หจก.นพรัตน์ก่อสร้าง(1993) ดำเนินธุรกิจ - ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก - รับเหมาก่อสร้างกับทางราชการ ประเภทงาน ถนน คสล. และงานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ผง ตราทีพีไอ ทาง บริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุด ในเขตจังหวัดสกลนคร ด้วยขนาดเครื่องผสมคอนกรีต 60 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง และ 75 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง รวม 135 ลบ.ม./ชม. และรถผสมคอนกรีตขนาด 10 ล้อ และ 6 ล้อ รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - ชุดฟอร์มพนักงาน - โบนัสตามผลประกอบการ - ปรับเงินเดือนประจำปี - พักร้อนประจำปี (กรณีอายุงานมากกว่า 1 ปีขึ้นไป) - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันขึ้นไป/ปี - กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงสังสรรค์ - ค่าน้ำมัน (ในตำแหน่งที่ต้องใช้รถ/กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่) - เบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมฯ ตามตำแหน่ง - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด
349 ม.2
ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
เว็บไซต์: www.facebook.com/nopparatconcrete
ใช้งานแผนที่