ให้บริการรับจ้าง RECYCLING PLASTIC
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.โบนัสและเงินปรับประจำปี อ้างอิงตามผลประกอบการของบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนพลัส พลาสติก จำกัด
189/15 หมู่ที่1
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.greenplusplastic.com
วิธีการเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง /รถยนต์โดยสารสาธารณะ