บริษัท พีพีที.เอ็นจิเนียร์ จำกัด
จำหน่าย บริการ ออกแบบ เครื่องปรับอากาศ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กโทรนิกส์ และระบบปั้มนำเสียโรงงาน
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีพีที.เอ็นจิเนียร์ จำกัด
922/8 หมู่ 5
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
วิธีการเดินทาง
รถโดยสาธารณะ
ใช้งานแผนที่