บริษัท พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เกี่ยวกับเครื่องยนต์การเกษตร ส่งออก ในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวลา 9 ปี แล้ว
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ เดือนละ 200 บาท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลวัชร์เครื่องยนต์ จำกัด
- 888/55 หมู่ที่ 19
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วิธีการเดินทาง
ถนนบางพลีตำหรุ ซอยยิ่งเจริญ ซอย 2(การเดินทางสมัครงาน ) ทำงานที่ ซอย ที่ดินไทย มาทางเทพารักษ์ เข้าทางโรงพยาบาลบางนา 5 หรือ เข้าทางแพรกษาผ่านโกดังจงศิริ