บริษัท กรุงเทพบริการความปลอดภัย จำกัด
ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหารปภ ให้กับบริษัทบางกอกแอร์เวย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพบริการความปลอดภัย จำกัด
333 Lao Peng Nguan 1 Tower (Fl.20)
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900