Phithanlife Co., Ltd.
บริษัทพิธานฯและรังนกเป็นของคู่กันมากว่า 50 ปี ผลิตภัณฑ์รังนกของพิธานฯ ได้รับความยอมรับและเป็นที่ต้องการอย่างสูง ด้วยการเล็งเห็นศักยภาพของรังนกไทยในตลาดโลก ดังนั้น ในปี 2555 ทายาทของกลุ่มบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด จึงได้ตัดสินใจก่อตั้ง บริษัทพิธานไลฟ์ จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินงานบริหารการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ให้กับกลุ่มสินค้ารังนกและสินค้าบริโภคภัณฑ์ บริษัทพิธานไลฟ์ ดำเนินธุกิจเกี่ยวกับรังนกทั้งในรูปแบบของรังนกแบบรับประทานและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (skincare) ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่ต้องการความก้าวหน้า และมีใจรักบริการ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริษัท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าคอมมิชชั่น - เงินโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่ตามผลประกอบการบริษัท) - ค่าโทรศัพท์ / ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง(เฉพาะตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Phithanlife Co., Ltd.
บริษัท พิธานไลฟ์ จำกัด 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.primanest.com
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถประจำทาง สาย 40,25,2,48,ปอ.511, รถไฟฟ้าลงที่สถานีขิดลม สามารถเดินเข้าตึกได้เลย