บริษัท พรรณราย ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้างและบริหารงานขายโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ครบวงจร ในเขตจังหวัดชลบุรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรรณราย ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
578/6 ถ.สุขุมวิท
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เว็บไซต์: www.morningtongroup.com