บริษัท พัลซ์ คลีนเทค จำกัด
บริษัท พัลซ์ คลีนเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13 มิถุนายน 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจการสร้างห้องสะอาด (Clean room) ตามโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงงานผลิตอุปกรณ์ด้านอิเลคทรอนิคส์ ที่ต้องการความสะอาดสูงสุด ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นว่า ธุรกิจด้านการสร้างห้องสะอาดไม่เพียงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย แต่ยังมีการพัฒนาและซึมซับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ธุรกิจหลักๆในปัจจุบันนั้น มีความจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการบริการ อีกทั้งการบริการจากภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เปิดบริการ ก็ยังไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค โดย บริษัทฯ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทคู่ค้า เพื่อร่วมมือกันดำเนินธุรกิจในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทฯมีความชำนาญและประสบการณ์ ในด้านการวางแผน การบริหารและการจัดการ มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถในงานด้านออกแบบ พร้อมติดตั้ง และมีทีมบริการตรง เกี่ยวกับงานด้านระบบ Cleanroom และอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน FEDERAL STD.109-1144 CLEANROOMS CLASS 10-100000 และมาตรฐาน ISO.STD. CLEANROOMS CLASS 2-9
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พัลซ์ คลีนเทค จำกัด
  28/9 ม.1
  ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  เว็บไซต์: www.pulsecleantec.co.th
  วิธีการเดินทาง
 • รถประจำทาง
 • เรือ
 • รถยนต์ส่วนตัว
  ใช้งานแผนที่