ดำเนินธุรกิจประเภท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
 • - โบนัส
 • - การปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เงินแสดงความยินดีพนักงานสมรส/คลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลือพนักงาน ประสบอุบัติภัย/ฌาปนกิจศพญาติ
 • - วันหยุดพิเศษในวันเกิด
 • - รางวัลพิเศษอายุงาน
 • - เบี้ยขยัน 500 800 1000
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนเงินกู้ยืม
 • - ท่องเที่ยวประจำปี ในประเทศ และ ต่างประเทศ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี และ ในโอกาสพิเศษ
 • - และ อื่นๆ
ติดต่อ
บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
10/187 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 064-118-9813
แฟกซ์: 02-907-5548
เว็บไซต์: www.haus.co.th/location