บริษัท แน็พพาร์ค โฮสเทล จำกัด
ดำเนินเปิดที่พักให้ต่างชาติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แน็พพาร์ค โฮสเทล จำกัด
5 ถนนตานี
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์: www.nappark.com
ใช้งานแผนที่