ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารเสริม
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพ AIA
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยขยันเริ่มต้นที่ 500/700/1000 (เฉพาะระดับพนักงาน)
 • - อาหารกลางวัน
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - หยุดเสาร์เว้นเสาร์
ติดต่อ
Nature Biotec Co., Ltd.
134/4 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.naturebiotec.com
วิธีการเดินทาง
 • 1. รถเมล์สาย รังสิต-บางกะดี/สาย 90 ท่าน้ำปทุมธานี-หมอชิตใหม่
 • 2. ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต - สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ระยะทาง 13 กม. (ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 น.)
 • 3. เมืองทองธานี - สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ระยะทาง 12 กม. (ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที)