บริษัท พี.ซีเอช.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจด้านงานออกแบบ ก่อสร้างอาคาร โรงงาน และงานระบบอื่นๆภายในโรงงาน โดยมีบริษัทในเครือและบริษัทคู่ค้าหลายบริษัท ทั้งงานไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานท่อภายในโรงงาน
สวัสดิการ
- ค่าที่พักอาศัย - ประกันสังคม - ค่าโทรศัพท์ - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ซีเอช.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หน่วยงานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าคลองหลวง
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วิธีการเดินทาง
หน่วยงานก่อสร้าง ตั้งอยู่ใกล้เคียง บ.เทยิน / Good year ริมถ.พหลโยธิน ติดซอยคลองหลวง 19 (งามฉวี)
ใช้งานแผนที่