บริษัท อาร์ซีที คอนซูมเมอร์ จำกัด
บริษัท อาร์ซีที คอนซูมเมอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายเป๊ปซี่
สวัสดิการ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ) - Incentive (บางตำแหน่ง) - ประกันอุบติเหตุ (บางตำแหน่ง) - ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง) - ประกันสังคม - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) - ค่าเสื่อมรถ (บางตำแหน่ง) - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท อาร์ซีที คอนซูมเมอร์ จำกัด
111 หมู่ 2
ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯติดกับแยกไฟแดงหนองตะพาน
ใช้งานแผนที่