บริษัท พิมลทรัพย์ จำกัด
ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาคารคอนโดมิเนียมย่านสีลม
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส และอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิมลทรัพย์ จำกัด
339 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500