JobThai
บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด
บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด เป็นสำนักงานทนายความที่ให้บริการด้านอรรถคดี, ด้านการบังคับคดี และด้านที่ปรึกษากฎหมาย และเปิดดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจจากธนาคาร และกิจการบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ขณะนี้บริษัทประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อการขยายงานของสำนักงานฯ ในตำแหน่ง ดังนี้
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สำนักกฎหมายสหการ จำกัด
16 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ ซอย 6
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900