บริษัท นาตยาการบัญชี จำกัด
ให้บริการเกี่ยวกับบัญชี ตรวจสอบบัญชี ออกงบการเงินเพื่อส่งกระทรวง และให้บริการวางระบบบัญชีภาษีอากร
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส พักร้อน หยุดตามราชการกำหนด และหยุดเสาร์สุดท้ายของเดือน,ขึ้นชั่วโมง CPA
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นาตยาการบัญชี จำกัด
169/400 หมู่บ้านพฤกลดา ถนนพุทธ-สาคร
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ใช้งานแผนที่