P.J. Condotel Co.;Ltd.
ศูนย์การค้าประเภท Community Mall
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
P.J. Condotel Co.;Ltd.
103/10 M.6
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วิธีการเดินทาง
Car