บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
บริษัทฯดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
สวัสดิการ
ประกันสังคม , โบัสประจำปี , ตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยขยัน , ประกันอุบัติเหตุ , ชุดฟอร์มบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
91/884 ม.3
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 538 , 1156