บริษัท เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาและคัดสรรบุคลากรในทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการทรัพย์สินให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าบริหารงานทั้งการอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน และระหว่างการปฏิบัติงานต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและนำมาซึ่งชื่อเสียงของบริษัท
สวัสดิการ
  • 1.เงินประกันสังคม
  • 2.ประกันอุบัติเหตุ
  • 3.วันหยุดประจำปี
  • 4.งานเลี้ยงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
15/30
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160