PLATINUM FRUITS CO.,LTD
บริษัทจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 บริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการส่งออก-นำเข้า ผลไม้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PLATINUM FRUITS CO.,LTD
36/108 ถนนมอเตอร์เวย์
แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520