บริษัท นำสินเทรดดิ้ง จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ยี่ห้อ KAWASUMI เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2526
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่ม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท นำสินเทรดดิ้ง จำกัด
  518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300
  วิธีการเดินทาง
  ถ้าเดินทางโดยรถไฟฟ้าให้ลงสถานี ชิดลม