บริษัท พลัส แชนเนล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง บริหารโครงการก่อสร้าง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลัส แชนเนล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
2/21 ถนนสุขาภิบาล2
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250