บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยการแปรรูปมันสำปะหลัง เป็นสารให้ความหวานซึ่งเป็นส่วนผสมของอาหาร บริษัทฯกำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีศักภาพ รักงานที่ท้าทาย มาร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
-ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม -ประกันสุขภาพกลุ่ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
41 หมู่ 7 ถนนถีนานนท์
ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เว็บไซต์: www.ingredion.com/apac
ใช้งานแผนที่