JobThai
เป็นร้านที่ให้บริการทางด้านสปา เช่น การนวดไทย นวดไทยประคบ นวดเท้า นวดอโรมา สปาเท้า ขัดผิว ขัดหน้า พอกตัว พอกหน้า แว๊กซ์ขน
สวัสดิการ
วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ลาพักร้อน ถ้าหากมาทำงานในวันหยุด จะได้รับค่าแรงเพิ่มอีก 1 แรง
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สปา แอท เทอร์มินอล จำกัด
1004 ชั้น 10 เซนทรัล พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.spaatterminal.com
วิธีการเดินทาง
รถไฟใต้ดิน MRT รถโดยสารประจำทางที่ผ่านเซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 มีดังนี้ ถนนรัชดาภิเษกสาย 73, 136, 137, 158, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529 ถนนพระราม 9 สาย 137, 158, 163, 168, 171, 179, 517, 528, 551 ถนนอโศก-ดินแดง สาย 73, 73ก, 98, 168, 171, 172, 514, 529, 55